SAVRULUŞ
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanı
Miralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Düzeltmeler:

S.40, Paragraf 4, Satır 5: Satır sonuna; "Ama bana, mezuniyet ve diploma işlemlerinin uzun zaman alacağı, bu işlerin askerlik işine etki ettiği için Ankara'ya kadar uzanacağı söylendi. Yapacak bir şey yoktu." eklenecek.

S.51, Para 9, Satır 2: "...gibiydi." kelimesinden sonra; "Koca millet gittikçe daha fazla kutuplaşıp birbirine düşmanlaşıyordu." eklenecek.

S. 54, Para 2, Satır 11: "mutlaka" kelimesi silinecek ve onun yerine; 'herhalde yedek subay veya mezuniyet evrakları yetişmezse' eklenecek.

S. 54 , Para 2, Satır 12: Belki de kelimesinden sonra "şehir görmüş biri olarak eğer hiçbirşey olmazsa bile" eklenecek.

S. 61 , Para 1 , Satır 4: "kırat" kelimesinini önüne "demir" eklenecek

S. 61 , Para 1 , Satır 5: "...dalgalanıyordu." kelimesinin sonuna "Yine hertarafta 'Yeter! Söz artık Milletin!' yazılı dur diyen el işaretli bir Demokrat Parti afişi bulunuyordu." cümlesi eklenecek.

S. 62 , Para 2 , Satır 2: "...sormaktı." kelimesinden sonraki cümle tümüyle iptal edilecek ve yerine "Ama bu arada diploma işlemlerinin resmi yazışmalarla tamamlanamamış olması nedeniyle eğer böyle acele edersem yedek subay olamayacağımı da öğrenmiş oldum. Ancak bu gidişimde üvey abime olan öfkem nedeniyle onlara askere gitmeyi kesinlikle istiyorum dedim. Bunun üzerine muayenelerimi derhal yaptırmam, söylendi bana. " eklenecek.

S. 62 , Para 2 , Satır 10: "Hatta..." kelimesinden hemen öncesine "Artık yapacak bişey kalmamıştı." cümlesi eklenecek.

S. 146 , Para 8 , Satır 2: "dört" kelimesi iptal edilecek yerine "altı" kelimesi eklenecek.

S. 153 , Para 3 , Satır 1: "Singapur açıklarına gelinceye kadar" kelimeleri iptal edilecek.

S. 240 , Para 1 , Satır 2: "...anladık. " kelimesinin hemen önüne "yanan sigaralarının kor ateşlerinden" kelimeleri eklenecek.

S. 279 , Para 2 , Satır 2: "...yoktu." kelimesinden sonra "Yani buradaki askerler herhalde uyuşuk bir şekilde etrafa dağılmış gibiydiler." cümlesi eklenecek.

S. 279 , Para 2 , Satır 5: "...vardı." kelimesinden sonra Bu bölük harıl harıl savunmaya hazırlanıyordu. Onun askerlerinin moralini arttırıcı fedakarca bağırış çağırışlarını sağa sola koşuşturmasını zor da olsa bulunduğumuz yerden duyup görebiliyorduk." cümlesi eklenecek

S. 234 , Para 5 , Satır 9: "Oanet" silinecek "O lanet" kelimesi eklenecek.

S. 333 , Para 5 , Satır 7: "sarhoşu" kelimesi iptal edilecek yerine "sarhoşluğu" kelimesi eklenecek.

S. 394 , Para 7 , Satır 1: "üzgünüm..." kelimesinden sonra "Ama lise bitirme belgelerin ve diploman en nihayet ulaştı. Ancak artık askerliğin zaten bittiği için o da ne işe yarar bilemiyorum." cümlesi eklenecek.

S. 395 , Para 1 , Satır 5: "...olmuştu?" kelimesinden sonra "Lise mezunu olmuştum ama biraz üvey abimin biraz da memleketteki bürokrasi yüzünden yedeksubay olamamıştım." cümlesi eklenecek.

S. 413 , Para 2 , Satır 4: "...belliydi." kelimesinden sonra "Kenarda bir yerde atılmış halde toz içinde ki lise diplomamı da yerden aldım ve katlayarak cebime koydum." cümlesi eklenecek.

S. 415 , Para 8 , Satır 3: "...gibi" kelimesinden sonraki "lise mezununa" kelimeleri iptal edilecek ve onun yerine "zar zor başarmış sakat bir sahipsize" kelimeleri eklenecek.

S. 415 , Para 8 , Satır 4: "...yoktu." kelimesinden sonra "Aslında lise mezunluğu yedek subay olmak için yeterli ve güzel bir tahsildi. Ama ben idari işlerin yetişmeyecek olması ve üvey abimin bana olan kötü tutumundan kaynaklanan acelem nedeniyle çavuş olmak durumunda kalmıştım. Yine de en " cümlesi eklenecek ve hemen bunun devamındaki "En" kelimesi iptal edilecek.

S. 416 , Para 5 , Satır 5: "Tanrım" kelimesi iptal edilecek yerine "Allah'ım" kelimesi eklenecek.

S. 418 , Para 4 , Satır 5: ""...defasında' " kelimesinden sonra "Zaten üvey abim beni bakkaldan atmıştı. Askere gitmekten başka hiçbir çarem yoktu ki!" cümleleri eklenecek.

S. 419 , Para 1 , Satır 7: ""kimse kalmamıştı ki..." kelimesinden sonraki tüm cümleler aynı paragrafın 10'uncu satırındaki "Zaten..." kelimesine kadar iptal edilecek.

S. 421 , Para 8 , Satır 3: "Resmen" kelimesinin sonrasına "pişkin pişkin1 kelimeleri eklenecek.

S. 429 , Para 7 , Satır 1: "...kumandanım" kelimesinden sonraya "aslında yedek subay olacaktım ama lise mezuniyet işlemlerim yetişemediğinden dolayı ve apar topar gönüllü olarak oralara gittiğim için çavuş oldum." cümlesi eklenecek.

S. 429 , Para 8 , Satır 1: "...bak" kelimesinden sonraya "şu rontgene," kelimesi eklenecek.

S. 429 , Para 11 , Satır 7: "öyle ya-parım." kelimelerinin sonrasına "Yani senin bu problemin çözülebilir bir problem. Şanslısın bence!" cümleleri eklenecek.

S. 433 , Para 3 , Satır 4: "...pantalon" kelimesinden sonra ", ceket" kelimesi eklenecek.

S. 435 , Para 6 , Satır 4: "günler" kelimesi iptal edilecek yerine "günlere" kelimesi eklenecek.

S. 437 , Para 4 , Satır 7: "İnsanını" kelimesi iptal edilecek yerine "İnsanın" kelimesi ilave edilecek.

S. 439 , Para 4 , Satır 1: "...artık." kelimesinin sonuna " Yedek subaylığını bile beklemeden gönüllü çavuş olarak gittim oralara!" cümlesi eklenecek.

S. 442 , Para 7, Satır 2: "bankta..." kelimesinin sonuna "Sabah vapuruyla gelip, akşam vapuruyla dönecek kendisi." cümlesi eklenecek.

S. 445 , Para 6 , Satır 1: "Çok" kelimesi iptal edilecek, yerine "Keyifle kurulanıp çok" kelimeleri eklenecek.

S. 446 , Para 4 , Satır 9: "...bakmadan" kelimesinden sonra "sanki kırk yıllık bir İstanbul beyefendisi gibi " kelimeleri eklenecek. Aynı satırın sonuna "Sabah vapuru da gelmiş olmalıydı." cümlesi eklenecek.

S. 454 , Para 3 , Satır 1: "...olmayan" kelimesinden sonra "ve şaşkın şaşkın hiç tanımadıkları adama dönüp dönüp bakan" kelimeleri eklenecek.

S. 456 , Para 4 , Satır 4: "...kenetledi." kelimesi iptal edilecek, yerine "kenetlendi" kelimesi eklenecek.